• Aalborg Maritime Network

Vision for netværket

Vision for netværket:

Vi understøtter udviklingen af en synlig, konkurrencedygtig og international anerkendt maritim sektor i Aalborg og omegn

Mission for netværket:

  • Vi understøtter samarbejdet i erhvervsklyngen mhp. at skabe synergi imellem virksomhederne.
  • Vi understøtter tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft i tæt samspil med viden institutioner i regionen.
  • Vi fungerer som fælles platform for erhvervsklyngen i forhold til at fremme virksomhedernes interesser og synliggøre klyngen.

Udfra ovenstående vision og mission vil netværket være med til:

  • At skabe mere synlighed og fælles branding af en attraktiv nordjysk branche, herunder opnå et bedre rekrutteringsgrundlag, bl.a. via spændende globale jobmuligheder
  • At opnå et bedre kendskab til- og samarbejde med de maritime nabovirksomheder. Netværkets medlemmer er på skift værter og får lejlighed til at præsentere sin virksomhed for de øvrige deltagere.
  • At arbejde med temaer af fælles interesse for virksomhederne, f.eks. digitalisering, stigende kompleksitet af juridiske forhold, uddannelse og kompetenceudvikling, markedstendenser, miljø osv.
  • At igangsætte et større og mere systematisk samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Der kan skabes win/win for virksomheder og uddannelsesinstitutioner som f.eks. AAU med mere faste aftaler om semesterprojekter og lign. I den maritime branche.
  • Synliggøre vilkår, udfordringer og muligheder i klyngen. Skabe bedre rammebetingelser for den maritime branche i samarbejde med en række øvrige aktører som brancheforeningen Danske Maritime. Dette skal på sigt styrke sektorens konkurrencekraft overfor udenlandske konkurrenter.

Projekter

I Aalborg Maritime Network tror vi på, at vi sammen kan skabe gode løsninger. Vi etablerer løbende projekter baseret på de ønsker, som medlemsvirksomhederne har.

Se projekterne

LinkedIN

Følg med i vores nyheder igennem vores LinkedIN profil OG upload dine nyheder.

Følg os

Aalborg Maritime Network

+45 23 32 03 32
 info@aalborgmaritimenetwork.dk
Linkedin

Tilmeld nyhedsbrev

 
Tilmeld nyhedsbrev